Úvod   >   Blog
Úvod   >   Blog

Mozaiková seč

Rezekvítku začala sečná sezóna

Úsek péče o přírodu tento měsíc (a několik následujících) bude čekat sečení stepních trávníků, luk, remízků, závrtů, strání a mnoha dalších přírodních ploch. Pracovat budeme na mnoha lokalitách, jak v Brně a jeho okolí, tak v Moravském Krasu.

Se sečením začínáme na Medláneckých kopcích, kde probíhá mozaikové sečení této přírodní památky.

 

Co je ale to “mozaikové sečení”?

Je to sečení, kdy by mělo být pokoseno zhruba 80 % plochy trávníků, v některých případech by se množství dalo snížit alespoň na 2/3, zbylá část se buď poseče v pozdním termínu nebo v příštím roce. Nekosené a kosené plochy však musí být důsledně střídány, žádné místo by nemělo zůstat neposečeno déle než jednu sezónu. Při mozaikové seči je vhodné vytvářet jak rozsáhlejší kompaktní porosty, tak menší plošky, ostrůvky, hnízda nebo pásy v pokosené ploše. Bude tak zajištěn dostatek lučních rostlin které budou sloužit jako potrava pro bezobratlé živočichy a zároveň se vytvoří různorodá a mnohdy zajímavá struktura stanoviště. Živné rostliny se budou nalézat i na kosených plochách v pozdějších termínech a budou na sebe lákat motýly, včely, atd. Ponechané nepokosené plochy mohou sloužit jako útočiště dalším ohroženým druhům.


Fotogalerie: