Úvod   >   Blog
Úvod   >   Blog

Maximum pro Kamenný vrch

Vyjádření Viléma Jurka (vedoucího úseku Péče o přírodu) k četným dotazům ohledně Kamenného vrchu.

 

Zanedlouho nastane jaro a to znamená, že začínají kvést dříny, sněženky, bledule a koniklece. Nejslavnějším místem, kde rostou koniklece, je Kamenný vrch v Brně – Novém Lískovci. Rok co rok se sem vypravují davy lidí, aby se kochaly zázrakem přírody jménem koniklec velkokvětý v "kobercovém rozsahu".
 
S touto přírodní anomálií je už třicet let spjatý Rezekvítek – organizace, která má na svědomí ochranu konikleců a péči o místní rezervaci. O lokalitu se prakticky starají tři stálí zaměstnanci. Pomocnou ruku podají v letních měsících brigádníci a občas pomohou dobrovolníci. Péče spočívá zejména v údržbě dřevin v rezervaci a sečení travních ploch. Mezi další aktivity patří opravy a natírání plotu kolem rezervace a udržování dřevěných prvků v rezervaci (panelů naučné stezky a laviček). Zvláštní opatření provádíme před kvetením konikleců. To máme většinou hodně napilno, aby vše bylo, jak má být.

 

Příprava území na nápor návštěvníků je však náročná a často sisyfovská. Před lety jsme na nejrizikovější místa nainstalovali zábrany, které upozorňují, aby nikdo nevstupoval do cenných koniklecových ploch. Zábrany jsou pak ještě opatřeny informačními cedulemi upozorňujícími na nevhodné chování. Na každém vstupu je pak umístěna tabulka, která informuje o tom, že ničení konikleců je v rozporu se zákonem o ochraně přírody a krajiny a že vstup se psy do oplocené části přírodní rezervace je zakázaný obecně závaznou vyhláškou o pravidlech pro pohyb psů.
V loňském roce jsme přidali cedule varující, že v lesnatých částech hrozí pád stromů. Z organizačního hlediska ještě informujeme městskou policii o zvýšení počtu návštěv rezervace. Tyto aktivity jsou maximum, co můžeme udělat.
 
Asi se ptáte, proč je to ta sisyfovská práce? Pár příkladů hovoří za své. Před koniklecovou sezónou jsme nainstalovali informační cedule i bezpečnostní cedule o pádu stromů. Do týdne byla polovina utrhaná a naházená v křoví. Abychom upozornili návštěvníky na pravidla, umístili jsme k osmi vstupům tabulky o ničení konikleců a pohybu psů. Stačil rok, aby lidé tři tabulky přišroubované čtyřmi šrouby utrhli a zahodili neznámo kam, ostatní byly posprejovány. Je to smutné, ale musíme konstatovat, že naše úsilí ve vší dobrotě je systematicky ničeno.
 
Kdo to všechno financuje?
Na každoroční sečení a drobné úpravy dřevinné vegetace dostáváme od Krajského úřadu Jihomoravského kraje dotaci. Ta pokryje stěží posečení a drobné redukce křovin. Na ostatní aktivity, jako je natírání plotu, údržba laviček, zábran nebo informačních cedulí peníze nemáme a musíme si je sami sehnat z nejrůznějších dotací a darů. S mnohými pracemi nám pomáhají dobrovolníci, kterých není dostatek k smysluplnému chodu rezervace. Všechny ty cedulky a nápisy, o kterých se píše výše, děláme sami, často ve vlastními volnu a pro dobrý pocit.
Proto nás velmi trápí nejen neutěšený stav s nadměrnou návštěvností, ale i nepochopení lidí. Často jsme obviňování, že s tím nic moc neděláme, dáváme jen nápisy a bereme za to spoustu peněz. V horším případě jsme obviňování i z jakéhosi zneužívání dotací. Jenže opak je pravdou. Zlost nás jímá, když si v jisté chvíli uvědomíme, že to často děláme zadarmo, ve vlastním volnu nebo v okamžiku, kde nám na jiných územích hoří stejně palčivé problémy.
 
Co jsou koniklecové hlídky?
Vzhledem k neúnosné návštěvnosti a nedodržování pravidel chování v rezervaci jsme se v loňském roce museli uchýlit k nedůstojnému řešení - hlídání konikleců. Toto opatření bude s největší pravěpodobností potřeba i letos. Rezervaci budou hlídat „průvodci“ z řad brigádníků, případně dobrovolníků. Budou upozorňovat návštěvníky na porušování pravidel vztahujících se pro tuto přírodní rezervaci, ale také zodpovídat dotazy návštěvníků. V případě potřeby budou průvodci napojeni na městskou a státní policii a vážnější prohřešky budou řešit s nimi.
 
Proč na koniklece upozorňujete v televizi?
Často lidé naráží ještě na jednu věc spojenou s prezentováním konikleců na Kamenném vrchu. Protože jsme organizace, která se věnuje i ekologické výchově osvětě, jsme rádi, že lidé vyjdou do přírody.
V reportážích nezveme a vždy upozorňujeme, aby se lidé chovali slušně, nevstupovali do ploch s konikleci, fotili z cestiček, byli tišší, do rezervace chodili bez psů a odnášeli si veškeré odpadky s sebou. Bohužel redaktoři si zprávu upraví po svém a ve výsledku většinou zazní, že jsou všichni vítáni, ale ten zbytek už neřeknou. Do medií mluvíme, protože rezervaci známe dobře. Pokud nás osloví media, je škoda je odmítnout. Novináři jsou senzacechtiví, když je odmítneme, osloví někoho jiného. V reportáži pak může zaznít něco, co není úplně pravda. Takto máme alespoň trochu média pod kontrolou.
 
Prosíme tedy, zanechte předsudků a polemik. Vždy jsme se snažili udělat Kamenný vrch lepším. Třeba se někdy zdálo, že některá opatření nejsou příjemná, ale věřte, víme, co děláme. Mnohaleté zkušenosti z Kamenného vrchu i ostatních lokalit, kde působíme, nás naučily být o pár kroků dopředu. Bohužel vždy nás dožene nějaká nepřízeň. Že je to na Kamenné vrchu neutěšené, víme. Nezměníme-li to, bude do té doby nad námi viset pověstný Damoklův meč.
 

Bez lidí to nejde

Abychom nekončili negativně, rádi bychom také upozornili na to pozitivní spjaté s Kamenným vrchem. Rezervace by v současné podobě neexistovala bez pracovitých lidí. Tisíce hodin zde odpracovali nejen současní a bývalí pracovníci Rezekvítku, ale také spousta dalších nadšenců a dobrovolníků. Mnozí z nich o "Kameňák" pečovali ještě před samotným založením organizace, tedy před čtyřiceti lety. Občas přicházejí pomoci různí dobrovolníci z firem i party kamarádů. Každý rok se také koná Velká kameňáková brigáda - nově Den koniklecové louky, kde může ruku k dílu přiložit každý. Ta letošní proběhne v sobotu 11. června 2022. V posledních letech je brigáda navíc doplněna o hravě naučné aktivity pro děti a kosácké slavnosti, kdy se brzy ráno sejdou krojovaní sekáči s ručními kosami a za zpěvu lidových písní část rezervace pokosí a shrabou. Srdečně jste zváni i vy!


Fotogalerie: