● INTERIÉROVÉ PROGRAMY
● MŠ a 1. třída ZŠ

cena: 80 Kč / žák
délka programu: 2 vyuč. hodiny

Úvod   >   pro školy   >   Výukové programy

● INTERIÉROVÉ PROGRAMY
● MŠ a 1. třída ZŠ

cena: 80 Kč / žák
délka programu: 2 vyuč. hodiny

Malá lesní výprava

Pomohou děti nešťastným lesním zvířátkům? Nejdříve se ve skupinách vydáme po jejich stopách, potom poznáme, jak a kde v lese žijí, jak se domlouvají a co k životu potřebují. Nakonec pro ně postavíme nový les a obydlíme ho dalšími živočichy.

 

 Doporučujeme rozšířit o terénní program Lesobádání pro nejmenší.

 

Program je realizován přímo ve vaší škole v Brně a blízkém okolí.

Mimobrněnské školy platí i náklady na cestu lektora dle individuální kalkulace. 

Minimální počet žáků je 15. Menší skupina za program zaplatí sumu jako patnáctičlenná skupina.
Cíle:
Žák podle stop určí 4 zvířata (liška, prase divoké, srna a bažant). Žák vyjmenuje, u kterých zvířat je možné na první pohled rozeznat samce od samice a podle jakých znaků, rozliší jejich hlasy a popíše jejich potravní nároky. Žák vyjmenuje 5 základních lesních pater, popíše jejich funkce. Přiřadí do jednotlivých pater živočichy podle jejich nejčastějšího výskytu.

Vzdělávací oblast dle RVP pro PV:
Dítě a svět

Klíčové kompetence dle RVP pro PV:
k učení, komunikativní

Vzdělávací oblast dle RVP pro ZV:
člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace

Klíčové kompetence dle RVP pro ZV:
k učení, komunikativní

Průřezové téma:
Environmentální výchova

Další informace:
Doporučujeme rozšířit o terénní program Lesobádání pro nejmenší.Fotogalerie: