● TERÉNNÍ PROGRAMY
● MŠ a 1. třída ZŠ

cena: 90 Kč / žák
délka programu: 120 minut

místo realizace: les v Kohoutovicích nebo jiný vhodný les dle domluvy
místo srazu: zastávka Jírovcova nebo dle domluvy
délka trasy: max. 2 km
Úvod   >   pro školy   >   Výukové programy

● TERÉNNÍ PROGRAMY
● MŠ a 1. třída ZŠ

cena: 90 Kč / žák
délka programu: 120 minut

místo realizace: les v Kohoutovicích nebo jiný vhodný les dle domluvy
místo srazu: zastávka Jírovcova nebo dle domluvy
délka trasy: max. 2 km

Lesobádání pro nejmenší

Staneme se malými badateli a prozkoumáme les. Naučíme se, jak se v lese správně chovat. Seznámíme se s nejmenšími obyvateli lesa, které si sami nalovíme. Poznáme, kolik barev je v lese ukryto. Zjistíme proč a pro koho jsou lesy důležité a zahrajeme si na ptáčky.

 

 Doporučujeme rozšířit o interiérový program Malá lesní výprava.

 

 

Při realizaci mimo Brno se platí i náklady na cestu lektora dle individuální kalkulace. 

Minimální počet žáků je 15. Menší skupina za program zaplatí sumu jako patnáctičlenná skupina.
Požadavky:
oděv a obuv do terénu (včetně doprovodu), v případě nepřízně počasí pláštěnka

Cíle:
Žáci vysvětlí, se v lese smí a nesmí dělat. Žáci pojmenují lesní patra a jednoduše vysvětlí jejich význam pro fungování lesa. Bezpečně pracují s pomůckami na odlov bezobratlých, vyjmenují 3 půdní živočichy. Vnímají pestrost lesního světa, využívají ji pro tvoření.

Vzdělávací oblast dle RVP pro PV:
Dítě a svět

Klíčové kompetence dle RVP pro PV:
k učení, komunikativní, činnostní

Vzdělávací oblast dle RVP pro ZV:
Člověk a jeho svět, Umění a kultura

Klíčové kompetence dle RVP pro ZV:
k učení, komunikativní

Průřezové téma:
Environmentální výchovaFotogalerie: