● TERÉNNÍ PROGRAMY
● 2.-5. třída ZŠ

cena: 100 Kč / žák
délka programu: 210 minut

místo realizace: les v Kohoutovicích
místo srazu: zastávka Jírovcova nebo dle domluvy
délka trasy: cca 3 km
Úvod   >   pro školy   >   Výukové programy

● TERÉNNÍ PROGRAMY
● 2.-5. třída ZŠ

cena: 100 Kč / žák
délka programu: 210 minut

místo realizace: les v Kohoutovicích
místo srazu: zastávka Jírovcova nebo dle domluvy
délka trasy: cca 3 km

Lesobádání

Postupně prozkumáme les patro po patru a odhalíme jejich funkce. Navštívíme obyvatele kořenového patra a naučíme se je poznávat. Prakticky si vyzkoušíme, jak důležité jsou v lese mechové polštářky. Prozkoumáme, jaké rostliny se v lese nacházejí, co je na nich zajímavého a jak se jmenují. Odhalíme, jaké dary poskytují keře a vysvětlíme si, proč jsou listy na stromech i keřích zelené a k čemu je to dobré.

 

 Doporučujeme rozšířit o interiérový program Les jako ekosystém

 

Mimobrněnské školy platí i náklady na cestu lektora dle individuální kalkulace. 

Minimální počet žáků je 15. Menší skupina za program zaplatí sumu jako patnáctičlenná skupina.
Požadavky:
oděv a obuv do terénu (včetně doprovodu), svačina, v případě nepřízně počasí pláštěnka

Cíle:
Žáci pojmenují lesní patra a na základě provedených aktivit a pokusů jednoduše vysvětlí jejich význam pro fungování lesa. Bezpečně pracují s pomůckami na odlov bezobratlých, dokážou pracovat s určovacím klíčem a určí základní druhy půdních živočichů. Najdou a pojmenují několik druhů bylin typických pro dané prostředí. Vysvětlí princip a význam fotosyntézy pro rostliny i pro ostatní organismy.

Vzdělávací oblast dle RVP pro ZV:
Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Člověk a svět práce

Klíčové kompetence dle RVP pro ZV:
k učení, komunikativní, sociální, pracovní

Průřezové téma:
Environmentální výchova

Další informace:
Program vznikl v rámci projektu OPVK "Podpora průřezového tématu environmentální výchova na školách, včetně využívání moderních informačních technologií", č.:CZ.1.07/1.1.00/O8.0030.Fotogalerie: