● INTERIÉROVÉ PROGRAMY
● 2.-5. třída ZŠ

cena: 80 Kč / žák
délka programu: 2 vyuč. hodiny

Úvod   >   pro školy   >   Výukové programy

● INTERIÉROVÉ PROGRAMY
● 2.-5. třída ZŠ

cena: 80 Kč / žák
délka programu: 2 vyuč. hodiny

Les jako ekosystém

Společně se vydáme po stopách lesních zvířat. Odhalíme jejich projevy života. Poznáme jednotlivá lesní patra, co je tvoří, jaká zvířata v nich žijí a co k životu potřebují. Nakonec pro ně postavíme nový les.

 

Doporučujeme rozšířit o terénní program Lesobádání

 

Program je realizován přímo ve vaší škole v Brně a blízkém okolí.

Mimobrněnské školy platí i náklady na cestu lektora dle individuální kalkulace. 

Minimální počet žáků je 15. Menší skupina za program zaplatí sumu jako patnáctičlenná skupina.
Cíle:
Žák podle stop určí 4 zvířata (liška, prase divoké, srna a bažant). Žák vyjmenuje, u kterých zvířat je možné na první pohled rozeznat samce od samice a podle jakých znaků. Žák stručně popíše život jednotlivých zvířat (přibližný počet mláďat, potrava a výskyt).  Žák vyjmenuje 5 základních lesních pater (kořenové, mechové, bylinné, keřové, stromové) a stručně popíše jejich funkce. Žák přiřadí do jednotlivých pater živočichy, kteří v daném patře tráví většinu svého života. 

Vzdělávací oblast dle RVP pro ZV:
Člověk a jeho svět

Klíčové kompetence dle RVP pro ZV:
k učení, komunikativní

Průřezové téma:
Environmentální výchova

Další informace:
Doporučujeme rozšířit o terénní program Lesobádání.Fotogalerie: