Úvod   >   Blog
Úvod   >   Blog

Koniklecový chodníček na Kamenném vrchu

Děkujeme za velkou podporu projektu! Koniklecový chodníček se umístil na druhém místě v rozpočtu Dáme na vás. Během tohoto roku by měl být realizován.
 
Rezervace Kamenný vrch je SVĚTOVÝ UNIKÁT v počtu konikleců velkokvětých. Každé jaro se zde naskytne nádherná podívaná na fialový koberec květů. Vlivem SEŠLAPU mimo cesty však UBÝVAJÍ TISÍCE těchto ROSTLIN. Podle odhadů odborníka z Masarykovy Univerzity návštěvníci letos rozdupali 3-5 tisíc konikleců. Proto je nutné situaci řešit. Dřevěný chodníček rezervací umožní OCHRANU ROSTLIN a ZPŘÍJEMNÍ CHŮZI návštěvníkům BAHNITÝMI CESTAMI.
Navrhovatelem projektu je Vilém Jurek, vedoucí úseku Péče o přírodu Rezekvítku, který se o tuto lokalitu stará přes dvanáct let.
 
Více k projektu:
Unikát koniklecové louky je každoročně vystaven velkému tlaku lidí, kteří vážně ohrožují koniklece. Řešením vysoké návštěvnosti je vybudování dřevěného chodníčku.
V přírodní rezervaci Kamenný vrch dochází každým rokem k nežádoucímu rozšiřování cestiček. Nejfrekventovanější trasa je v žalostném stavu. Čím dál vyšší návštěvnost způsobila, že se během deseti let cesta rozšířila téměř o dva metry. Je to alarmující a ukazuje to, že je potřeba co nejdříve jednat.
V patě svahu tzv. spodní trasy probíhá eroze. Veškerá půda pro rostliny z okrajů cesty pomalu mizí a zůstává jen podloží plné ostrých a nebezpečných kamenů. Bohužel stezka už dnes kriticky zasahuje do stepních ploch s konikleci. Pokud to půjde takto dále, do několika let zmizí světový unikát. Pro samotné návštěvníky je velký problém neschůdnost cest po zimě a deštích, kdy se trasa mění v
jedno velké bláto plné kaluží. Aby mohli lidé projít bez nutnosti zašpinit se, vyšlapávají si raději nové cestičky. Bohužel je to nežádoucí jev a koniklecům to bere jejich životní prostor.
Elegantním řešením je vybudování dřevěného chodníku, který zprůchodní tu nejvíce frekventovanou část. Délka chodníku bude přibližně 240 m, šířka 60–80 cm. Bude umístěn na pilotech mírně nad terénem. Konstrukce bude jednoduchá po vzhledové i technické stránce. Finální návrh by měl řešit architekt s citem pro přírodu. Jako možné řešení se nabízí tzv. povalový chodník. Jedná se o konstrukci z trámů, která je z horní strany pobita fošnami nebo hranoly. Důležitými hledisky bude využití přírodních materiálů, dostatečná nosnost a průchodnost. Chodník bude koncipovaný jako bezbariérový, aby se po něm mohli pohybovat návštěvníci na invalidních vozících. Na obou koncích budou umístěny rampy. Chodník bude opatřený na několika místech zábradlíčky, aby se o ně mohli návštěvníci opřít a kochat se. Z chodníku budou vystupovat mola, která se budou vznášet v prostoru, čímž bude možné obdivovat “chlupáčky” bez potřeby chodit do stepních ploch. Pro fotografy vytvoříme „fotokoutky“. Chodník bude opatřen informačními panely, lavičkami a interaktivními prvky a piktogramy, navigačním systémem v Braillově písmu.

Fotogalerie: