Úvod   >   Blog
Úvod   >   Blog

Koniklec jarní

(Pulsatilla vernalis), kriticky ohrožený druh

Jeden z pěti konikleců u nás. Bohužel je velká pravděpodobnost, že jej neuvidíte, protože v ČR přežívá pouze na posledních pár lokalitách v Čechách, na Moravě je pravděpodobně vyhynulý.

V současné době napočítáme v České republice pouze 5 lokalit s jeho výskytem. Naneštěstí i na těchto lokalitách se populace rapidně zmenšila na desítky až jednotky jedinců. Tento stav je ještě komplikován tím, že se obtížně generativně rozmnožuje. Dále tomu nepomohla ani změna hospodaření v lesích, intenzifikace zemědělství, nebo na druhou stranu opuštění nevýnosných luk, trhání rostlin a jejich přesazování do zahrádek.

Nejraději osidluje převážně písčité půdy s kyselým pH. Vegetačně tomu odpovídají bory, březové lesíky, lesní okraje, vřesoviště a acidofilní pastviny.

Oproti konikleci velkokvětému a lučnímu, které potkáváme nejvíce, má koniklec jarní velmi světlé květy, vně narůžovělé až nafialovělé, uvnitř téměř bílé, zpočátku převislé, později vzpřímené.

 

Objevíte-li koniklec mimo chráněné území a zahrádku, dejte nám o nám vědět. Zapojte se do mapování konikleců.


Fotogalerie: