Úvod   >   Blog
Úvod   >   Blog

KomuNika - Syslí Medlánky

Nebo Komín?

 

Trošku bez slávy a velkých proslovů vyhlásil v říjnu 2023 krajský úřad v Brně novou přírodní památku Letiště Medlánky. Celkově se jedná o třicáté druhé chráněné území v Brně.

Vyhlášení bylo ovšem jen formalitou, protože už od roku 2016 má letiště status evropsky významné lokality soustavy NATURA 2000. Území dokonce bylo (a stále je) již mnoho let vedeno jako registrovaný významný krajinný prvek Syslí rezervace.

Důvod ochrany nejvíce prozrazuje název významného krajinného prvku. Ano, je to sysel, který se z celého Brna zachoval už jen tady. Jednou z posledních brněnských lokalit sysla obecného bylo i další letiště (to staré letiště na Černovické terase). Bohužel tato kolonie kriticky ohroženého syslíka byla v rámci ekonomického zisku zdárně vyhubena.  

 

Medlánky v Komíně

Bude to možná pro mnohé překvapením, možná šokujícím skandálem, ale přírodní památka neleží podle svého názvu v Medlánkách, ale na území městské části Brno-Komín. Ale na paradoxy ochrany přírody jsme už tak nějak zvyklí.

Populace medláneckého sysla je poměrně velká, odhadem se pohybuje okolo 400 jedinců. Sysli jsou veselí a po letištní ploše čile běhají. Že jste tam byli a oni tam nebyli? Ony se totižto musí dodržovat určitá pravidla. Jinak nic neuvidíte. Tamní sysli jsou velmi plaší a ostražití. Rozhodně nečekejte krmení z ruky jako v jiných lokalitách.

Z tamní lokality mám vysledováno, že čas klidu je všední den mezi desátou a třináctou hodinou. Je to doba, kdy tu lidé minimálně courají, často bez psů. V tomto údobí také nevzlétají a ani nepřistávají toliko letadla. Při pozorovaní je dobré být neviditelný – musíte se přikrčit nebo si rovnou sednout. Já si většinou sednu takzvaně na bobek nebo se opřu o letištní červenobílé zábrany. Po deseti minutách si na mě sysli zvyknou – ten nepřítel vlastně nic neudělá, on tam jen sedí, když by vstal, jsme v díře raz dva. Nejdříve to jsou čouhající hlavičky z děr a ta velká, černá očička. Potom se vyklube první, druhý, třetí sysel, až je venku rodina. Odměnou za řádný odstup, pokoru a tiché sledování vám bude konverzace syslů v podobě kovově znějícího hvízdání.

 

Sysel v Medlánkách

V roce 2018 byl viděn sysel u medlánecké trafostanice, která je vzdálená asi 1 200 m od letiště. Při tomto vandru musel sysel překonat několik kopců a kopečků, včetně Střeleckého kopce, který je součástí přírodní památky Medlánecké kopce. Jeho migrace je tedy možná.

Od zprávy z roku 2018 jsme vyhlíželi dalšího syslíka. To se poštěstilo vloni kolegovi Jirkovi, který při kosení vyplašil jednoho okatého zvědavce. Nakonec jsem měl i já štěstí. Sice to nebyly „Medlánky“, ale stalo se tomu na Netopýrkách, což je další blízké zvláště chráněné území. Při návštěvě jsme na sebe narazili. Nevím, jak pro sysla, ale pro mě to bylo další potvrzení, že sysli pořádají do okolí různé výlety.

Syslům mohou v migraci pomoci zatravněné koridory. Proto máme svěží a pošetilou úvahu – propojit plochu letiště a Medláneckých kopců. Přes obdělávaná pole, v trase bývalé polní cesty by stálo za to vytvořit zatravněný migrační koridor. Zatím už jeden koridor samovolně vznikl. Možná tudy přišel ten Jirkův sysel. Další biokoridor by se určitě hodil. Ještě více by se hodilo, kdyby se co nejvíce polností v okolí letiště zatravnilo a vznikly tady rozsáhlejší louky.

 

Vilém Jurek, vedoucí úseku Péče o Přírodu Rezekvítku


Fotogalerie: