● TERÉNNÍ PROGRAMY
● 2. stupeň ZŠ a SŠ

cena: 110 Kč / žák
délka programu: 240-270 minut

místo realizace: Kamenný vrch, Pisárecký les a údolí Kohoutovického potoka
místo srazu: zastávka Koniklecová
délka trasy: cca 3,5 km
Úvod   >   pro školy   >   Výukové programy

● TERÉNNÍ PROGRAMY
● 2. stupeň ZŠ a SŠ

cena: 110 Kč / žák
délka programu: 240-270 minut

místo realizace: Kamenný vrch, Pisárecký les a údolí Kohoutovického potoka
místo srazu: zastávka Koniklecová
délka trasy: cca 3,5 km

Kde domov můj?

Na vlastní kůži si vyzkoušíme a prožijeme podmínky vyprahlých stepí, neprostupných houštin, temných lesů i chladných kaňonů svírajících divoký potok. Na poměrně krátkém úseku navštívíme několik naprosto odlišných biotopů charakteristických pro přírodu ČR. Budeme hledat vhodný domov pro typické druhy rostlin a živočichů těchto míst.  Seznámíme s pojmy sukcese, mikroklima, vegetační stupně, kulturní step.

 

Minimální počet žáků je 15. Menší skupina za program zaplatí sumu jako patnáctičlenná skupina.
Požadavky:
oděv a obuv do terénu (včetně doprovodu), svačina, v případě nepřízně počasí pláštěnka

Cíle:
Žáci dovedou charakterizovat vybrané biotopy pomocí abiotických podmínek (světlo, vlhkost, teplo, složení půdy) a dát je do souvislosti s přizpůsobením rostlin a živočichů těmto podmínkám. Znají několik typických druhů rostlin i živočichů pro každé navštívené prostředí. Žáci uvedou příklady hlavních vlivů člověka na vývoj krajiny na území České republiky. Objeví, že i uprostřed města najdeme "divokou" přírodu.

Vzdělávací oblast dle RVP pro ZV:
Člověk a příroda, Člověk a společnost

Klíčové kompetence dle RVP pro ZV:
k učení, komunikativní

Průřezové téma:
Environmentální výchova

Další informace:
Program vznikl v rámci projektu Za Naturou na túru, který realizuje sdružení Apus ve spolupráci se Sdružením středisek ekologické výchovy Pavučina. Fotogalerie: