Úvod   >   Rezekvítek   >   Aktuality

Kalendář akcí pro rok 2023

  • 15. dubna vás zveme na společnou výsadbu vánočních jedliček. Výsadba proběhne za asistence lesníků v lesní školce pod Babím lomem.
  • 22. dubna se zúčastníme brněnských oslav Dne Země 
  • 17. června připravujeme tradiční Den pro koniklecovou louku - brigádu pro širokou veřejnost

Fotogalerie: