Úvod   >   pro školy   >   Inspirace   >   Inspirace pro zahrady
Úvod   >   pro školy   >   Inspirace   >   Inspirace pro zahrady

Jezírko a mokřad

Zahradní jezírko i mokřad jsou skvělé nejen pro potěchu oka a zklidnění, ale i pro zvýšení biodiverzity a zlepšuje mikroklima na vaší zahradě. I malý vodní prvek jako je právě jezírko, mokřad či jezírko s mokřadem se stane útočištěm mnoha živočichů i rostlin z volné přírody.

Voda v zahradě je bezkonkurenčně nejpřitažlivější a velmi poučný biotop. Na malé ploše můžeme pozorovat velké množství organismů, v jejich přirozeném prostředí. Kromě druhů přímo závislých na vodním prostředí se k vodě stahují i další živočichové, kteří využívají vodu k pití či koupání.

 

V přírodně pojatých zahradách dáváme přednost jezírkům s nepravidelnými břehy. Čím je jezírko nepravidelnější, tím více rostlin a živočichů se u jeho břehů uchytí. Mokřadní zóna je důležitá pro zajištění samočisticí funkce a zároveň nejzajímavějším prostorem pro pozorování. Břehy porostlé bujnou vegetací poskytují úkryt různým živočichům a brání nadměrnému přehřívání vodní plochy v letním období. Bez pobřežní zóny hrozí přemnožení komárů.

 

Aby všichni návštěvníci vaší zahrady věděli o přínosech jezírka a jeho obyvatelích, můžete ho opatřit naučnou tabulí, kterou s dětmi můžete vyrobit nebo ji u nás koupit již hotovou včetně dřevěného stojanu.

 

Více o přínosech jezírka pro vaši zahradu, živočichy, rostliny, klima a vaše žáky si můžeze přečíst na webu Školní zahrada v sekci Vodní prvky.

 

Díky jezírku můžeme výuku zpestřit o výlovy a zkoumání vodních bezobratlých. Odlovy živočichů z vody mívají u dětí velký úspěch. Rezekvítek prodává pro tyto účely již hotovou sadu pomůcek Badatelský batůžek - bezobratlí i samostatné síťky - planktonky a určovací klíče.


Fotogalerie: