Úvod   >   Blog
Úvod   >   Blog

Jak si zamilovat přírodu (ŘÍJEN)

Barevný podzim je tu! Vydejte se do přírody a vychutnávejte si tu nádheru všemi smysly. Inspirací vám mohou být tyto tři hry rozvíjející senzitivitu k přírodě.
 
Hry v listí
Podzim je kouzelné roční období, zvlášť pak babí léto přímo vybízí ke hrám v hromadách listí. Zkuste chytat za větru listí padající ze stromů, dělat bouře z listí a vyhazovat jej z hromady do vzduchu. Také můžete pomocí listí zkusit dělat co největší hluk, nebo se naopak snažit proplazit vrstvou spadaného listí co nejtišeji.
 
Uličky v listí
Stejně jako ve sněhu můžete vyhrnout různě velké cesty a vyrobit tak celé bludiště. Právě tvorba cestiček a vršení listí do hromad je ta senzitivní část celé hry. Pak můžete vzniklý labyrint vyfotit třeba ze stromu, nebo se vydat do vzniklých uliček a zahrát si na honěnou.
 
Land art
Pomocí přírodnin vytvořte v krajině umělecké dílo. Téma je na vás, může být dané, můžete si ho vylosovat, vytvářet abstraktní obrazce apod. Důležité je tvořit z materiálů, které na konkrétním místě naleznete. Dílo může být plastické, ale i dvou rozměrné. Miniaturní i obrovské. Kromě samotných přírodnin využívejte i terénu a krajinných prvků. Po dokončení svá díla sdílejte s ostatními. Nechte je vystavené i pro náhodné kolemjdoucí. Postupem času si příroda zřejmě vezme váš výtvor zpět. Zkuste místo nějaký čas pozorovat. Co myslíte, jak dlouho bude trvat, než budou zahlazeny poslední stopy po vašem tvoření?
Při tvoření se vyvarujte narušování či ničení přírody. Je dovolenou svazovat trávu do trsů, kupit hromady dřev, kamenní a listí, věšet přírodniny na větve stromů, sekat trávu, pokládat věci na vodní hladinu, využívat proudu potoku i síly větru. Nevyzvedávejte však kameny z vodního toku na souš, neničte velké plochy porostu a dbejte i na chráněné rostliny.
Co všechno můžete z přírodnin v krajině tvořit?
Sestavte obrázky zvířat, hmyzu nebo stromů z listí a větví. Během podzimu využijte listí k tvorbě barevných mandal. V lese můžete tvořit nejrůznější brány a stavby, ke kterým vytvoříte příběh. Pokud pracujete dlouhodobě se skupinou dětí, najděte si někde v krajině "vaše místo", které budete pravidelně navštěvovat, zdobit, a připojte k němu i nějaké společné rituály. 
 
Tyto a soubor dalších 80 nápadů na hry podporující senzitivitu k přírodě včetně nádherných fotek najdete v aplikaci Zamiluj si přírodu nebo ve stejnojmenné knize. Do mobilu ji stáhnete zde. Kniha je k dostání tady. Také jsme pro vás připravili batoh plný námětů a pomůcek na prožitkové aktivity v přírodě Senzohrátky

Fotogalerie: