● INTERIÉROVÉ PROGRAMY
● 2.-5. třída ZŠ
● 2. stupeň ZŠ a SŠ

cena: 80 Kč / žák
délka programu: 2 vyuč. hodiny

Úvod   >   pro školy   >   Výukové programy

● INTERIÉROVÉ PROGRAMY
● 2.-5. třída ZŠ
● 2. stupeň ZŠ a SŠ

cena: 80 Kč / žák
délka programu: 2 vyuč. hodiny

Jak na odpady?

Jak to udělat, aby nás naše odpady nezasypaly? Který odpad je vlastně „nejlepší“? A vyhazujeme opravdu odpady nebo jsou to cenné suroviny? Společně se naučíme, jak je rozlišit, vytřídit, recyklovat, ale hlavně – jak jim předcházet.  Poodhalíme také obsah filozofie 3R (recykle, reuse, reduce) a zerowaste (život bez odpadů).

 

Program je realizován přímo ve vaší škole v Brně a blízkém okolí.

Mimobrněnské školy platí i náklady na cestu lektora dle individuální kalkulace. 

Minimální počet žáků je 15. Menší skupina za program zaplatí sumu jako patnáctičlenná skupina.

 
Cíle:
Žáci pojmenují a rozliší základní druhy odpadů, mají představu o množství odpadu, který produkují běžné domácnosti, vysvětlí strategii a pojmy 3R – recykle, reuse, reduce, uvedou příklady recyklačních postupů a výsledků recyklace, vymyslí několik možnosti využití různých odpadků (obalů), navrhnou způsoby, jak předcházet vzniku odpadů, seznámí se s konkrétními příklady, jak nahradit vybrané výrobky na jedno použití.

Vzdělávací oblast dle RVP pro ZV:
člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Člověk a zdraví, Umění a kultura

Klíčové kompetence dle RVP pro ZV:
k učení, k řešení problémů, komunikativní, pracovní a občanské

Průřezové téma:
Environmentální výchova

Další informace:
Tvorbu a realizaci výukového programu v roce 2018 finančně podpořilo statutární město Brno a Jihomoravský kraj.Fotogalerie: