● TERÉNNÍ PROGRAMY
● 2.-5. třída ZŠ
● 2. stupeň ZŠ a SŠ

cena: 100 Kč / žák
délka programu: 180 minut

místo realizace: školní zahrada či blízký park, les
Úvod   >   pro školy   >   Výukové programy

● TERÉNNÍ PROGRAMY
● 2.-5. třída ZŠ
● 2. stupeň ZŠ a SŠ

cena: 100 Kč / žák
délka programu: 180 minut

místo realizace: školní zahrada či blízký park, les

Jak fungují stromy

V rámci programu budou žáci pomocí experimentů a pozorování poznávat, jaké síly mohou za vedení vody ve stromech, jak spolu souvisí voda, fotosyntéza a růst rostlin, jaký má vliv evapotranspirace na mikroklima daného prostředí. Odhalí, proč opadávají listy a jaká barviva jsou v nich skryta. Pomocí vlastního měření a určování druhů stromů odhadují stáří stromů a porovnávají s dostupnými informacemi z historie místa. Dozví se, jak můžou i oni pomoci, aby se stromům dařilo lépe.

 

Mimobrněnské školy platí i náklady na cestu lektora dle individuální kalkulace. 

Minimální počet žáků je 15. Menší skupina za program zaplatí sumu jako patnáctičlenná skupina.
Požadavky:
pohodlné oblečení a obutí do trénu.

Vzdělávací oblast dle RVP pro ZV:
Člověk a jeho svět

Klíčové kompetence dle RVP pro ZV:
k učení, činnostní

Průřezové téma:
Environmentální výchova

Další informace:
Tvorbu a realizaci výukového programu v roce 2021 finančně podpořilo statutární město Brno.Fotogalerie: