Úvod   >   Blog
Úvod   >   Blog

Invazní druhy: Želva nádherná

Želva nádherná je v České republice poměrně známý druh vodní želvy. Pochází z jižnějších států USA a ze severovýchodu Mexika. Několikacentimetrová mláďata byla v minulosti hojně prodávána a mnoho lidí s větším, či menším úspěchem (často i vlivem nedostatečných informací ze strany prodejců) tyto plazy chovalo. Želvy, kterým se podařilo přežít do dospělosti a dorůst v případě samic až 30 cm, však často začaly být na obtíž a byly vypouštěny do přírody. V Československu se želva nádherná začala chovat již ke konci 50. letech 20. století, vrchol dovozu nastal v 90. letech, kdy bylo z USA do celého světa vyvezeno více jak 52 milionů exemplářů. Na konci roku 1997 zavedla Evropská unie zákaz dovozu nejběžněji prodávaného poddruhu T. s. elegans. U nás začal tento zákaz platit se vstupem do EU v roce 2004. Nadále se však v menší míře dovážel poddruh T. s. scripta a další příbuzné druhy želv. První záznamy uprchlých želv nádherných na našem území pocházejí ze 60. let, ale nálezů začalo přibývat v souvislosti s nárůstem importu a prodeje především od 90. let.

 

Želva nádherná je v Evropě přímým konkurentem původní želvy bahenní, především co se týče potravních zdrojů, prostoru ke slunění a také ke kladení vajec. Někde může predací ovlivňovat obojživelníky či vodní bezobratlé a riziko představuje i jako přenašeč nemocí. Na našem území bylo zdokumentováno vyrušování až vytlačování vodních ptáků z hnízd slunícími se želvami. Negativní vlivy želv nádherných však stále nebyly dostatečně prozkoumány.

 

Jelikož se u nás želvy nádherné na rozdíl od jižní Evropy velmi pravděpodobně v přírodě nerozmnožují, nejedná se dle definice o invazní druh, ale zatím jen přechodně zavlečený. Vzhledem k dlouhověkosti želv, zřejmě stále probíhajícímu vypouštění, či únikům a klimatickým změnám nelze rozmnožování do budoucna vyloučit. Pokud bychom pozorovali želvu nádhernou kladoucí vejce, ještě to není důkaz úspěšného rozmnožení, želvy totiž kladou i bez přítomnosti samce neoplodněná vejce. A pokud by vejce oplodněná byla, v ČR nemají vhodné podmínky pro úspěšný vývin zárodků. Zajímavostí je, že v chovech a posléze i v naší přírodě výrazně převažují samice nad samci. Je to zapříčiněno tím, že pohlaví je u želv určováno teplotou během inkubace, teplotní podmínky faremních chovů v USA tak zapříčinily nevyrovnaný poměr pohlaví importovaných jedinců. Jelikož je želva nádherná součásti unijního seznamu invazních druhů, nesmí být již dále prodávána, ani množena. Chovatelé si své želvy mohou ponechat na dožití, do konce března tohoto roku však bylo potřeba je registrovat.

 

Na želvy nádherné dnes můžeme narazit u leckteré stojaté, či mírně tekoucí vody. Nejvíce je jich v okolí větších měst v nížinách, včetně Brna. Pozorování želv je možné zadávat do nálezových databází BioLog (nature.cz), nebo www.biolib.cz. Pokud najdeme želvu pohybující se po souši, nebo se nám dostane do rukou jiným způsobem, není vhodné ji nechávat ve volnosti. Sehnat příslušnou instituci, která si želvu převezme, však nemusí být snadné.


Fotogalerie: