Úvod   >   Blog
Úvod   >   Blog

Invazní druhy: Nutrie

V České republice se můžeme setkat se třemi druhy velkých vodních hlodavců. Je to jeden druh původní (v minulosti vyhubený, ale dnes již opět poměrně běžný): bobr evropský; a dva nepůvodní druhy: ondatra pižmová a nutrie (říční).

Nutrie (Myocastor coypus) je větší než ondatra, ale menší než bobr, liší se též tvarem ocasu a hlavy. Pochází z Jižní Ameriky, na našem území byla chována od roku 1924 převážně pro kožešinu, později ve větší míře i pro maso. Od 70. let přibývala pozorování jedinců uprchlých z chovů a od 90. let začaly vznikat polodivoké až divoké populace především v nížinných oblastech ČR.


Negativní vliv nutrií spočívá hlavně v nadměrném poškozování pobřežní a vodní vegetacenarušování břehů a hrází budováním nor. Svou činností tak nutrie zvyšují erozi a ohrožují hnízdění vodních ptáků (v Itálii například vinou nutrií znatelně poklesla hnízdní populace rybáků bahenních). Na některých místech působí škody na zemědělských plodináchv zimě mohou okusovat kůru stromů. Všechny tyto vlivy jsou navíc zesíleny tím, že nutrie jsou společenská zvířata s velkým rozmnožovacím potenciálem.
Kromě člověka nemá u nás nutrie žádného významnějšího predátora, ohrozit ji mohou tuhé zimy. Nutrie jsou totiž poměrně náchylné na nízké teploty, při silných mrazech jim omrzají končetiny i ocasy. Jejich rozšíření na sever Evropy je tímto limitováno. Mírnější zimy posledních let tedy nutriím podobně jako i většině ostatních invazních druhů vyhovují a přispívají k jejich šíření. Na některých místech se nutrie staly jakousi atrakcí, jsou přikrmovány a jejich popularita komplikuje pokusy o omezování jejich populací. Nutrie u nás zatím nejsou takovým problémem jako v některých jiných zemích, náleží však do unijního seznamu invazních druhů. Dle českého zákona o myslivosti a související vyhlášky jsou nutrie zařazeny mezi živočichy vyžadující regulaci a na rozdíl od minulosti je tak od loňského roku může lovit každý myslivec s povolenkou od uživatele honitby.


Vzhledem k tomu, že nutrie u nás byly v minulosti poměrně hojně chovány, byla na našem území vyšlechtěna a zaregistrována 3 plemena: nutrie standardní, moravská stříbrná a přeštická vícebarevná. Kromě nich existují ještě další barevné rázy, a i v přírodě se tak občas setkáme s netradičně zbarvenou nutrií. V Brně můžeme nutrie potkat například u soutoku Svratky a Svitavy a v přilehlých rybnících.

 

Co dělat:

Nepodporovat další šíření nutrií, tedy hlavně je nekrmit. Můžeme také pomoci mapovat jejich výskyt v ČR například prostřednictvím portálu BioLog nebo Biolib.  

 


Fotogalerie: