Úvod   >   Blog
Úvod   >   Blog

Hra na sukcesi

Zahrajte si s dětmi tuto hru a zažijete cestu ke klimaxu v praxi.

 

Co se stane v přírodě, když se někde objeví dosud nezarostlé místo – např. skalisko, plocha po těžbě surovin, paseka, neudržovaná louka apod.? Takovou plochu nejprve osídlí tzv. pionýrské rostliny, tedy průkopníci. Poté, co se jim podaří vytvořit aspoň tenkou vrstvu půdy, doplní se porost travinami a bylinami, mezi kterými časem porostou keře, světlomilné a rychle rostoucí stromy následované stromy silnějšími.

 

Pravidla hry: Na začátku jsou všichni „Mech“. Ten se drží při zemi, proto hráči chodí v podřepu. Potkají-li se dva Mechy, dají si souboj podle pravidel známé hry „Kámen-nůžky-papír“. Výherce se stává „Travinou“ a chová se dle pokynů pro Traviny.

Potkají-li se dvě Traviny, čeká je souboj (opět Kámen-nůžky-papír). Poražený klesne o jeden stupeň v hierarchii na Mech. Vítěz postupuje o stupeň výš, takže z Traviny je Keř.

Potkají-li se Keře, opět soupeří. Z poraženého se stane Travina, z vítěze Strom, a tím proces růstu pro něj končí. Strom zůstává stát na místě.

 

Jednotlivá stadia sukcese se znázorňují také pohybem:

Mechy – pohyb ve dřepu

Traviny – vzpřímená chůze, rukama a kmitajícími prsty naznačuje pohyb trávy ve větru

Keře – pomalá chůze s rukama doširoka upaženýma

Stromy – zůstávají stát a rukama naznačují svou korunu

 

Společné vyhodnocení: Hru necháme běžet tak dlouho, dokud ve skupině nepřevažují Stromy a zbývá jen pár jedinců, kteří do stadia Stromu nedospěli. Pak se doptáváme – kolik je Mechu, Travin, Keřů, Stromů. Stromy v přirozeném vývoji – sukcesi – nakonec také vyhrávají, protože jsou to mohutné druhy, které jsou vrcholovým stadiem tohoto vývoje – tzv. klimaxové stadium.

 

Studnicí podobných her a aktivit jsou naše semináře pro pedagogy.


Fotogalerie: