● TERÉNNÍ PROGRAMY
● 2. stupeň ZŠ a SŠ

cena: 110 Kč / žák
délka programu: 240-270 minut

místo realizace: NPR Hádecká planina
místo srazu: u restaurace Velká Klajdovka
délka trasy: cca 3 km
Úvod   >   pro školy   >   Výukové programy

● TERÉNNÍ PROGRAMY
● 2. stupeň ZŠ a SŠ

cena: 110 Kč / žák
délka programu: 240-270 minut

místo realizace: NPR Hádecká planina
místo srazu: u restaurace Velká Klajdovka
délka trasy: cca 3 km

Hádky o Hády

Chcete vědět, kdo se pohádá o Hády? Budete to vy - vaše týmy odborníků se vydají na průzkum této jedinečné lokality. Jedni chtějí pořádně využít dřevo z lesa a zpeněžit ho, druzí pokračovat v těžbě kamene a třetí si jsou vědomi vyjímečnosti území a přejí si ho uchovat v nezměněné podobě. Všechny týmy budou provádět společný průzkum místních stepí a lesostepí a hledat argumenty pro obhajobu svého návrhu využití území.

  

Doporučujeme rozšířit o terénně-praktický program Děti pečují o přírodu

 

Minimální počet žáků je 15. Menší skupina za program zaplatí sumu jako patnáctičlenná skupina.
Požadavky:
oděv a obuv do terénu (včetně doprovodu), svačina, v případě nepřízně počasí pláštěnka

Cíle:
Žáci se seznámí s výjimečnou přírodou NPR Hádecká planinka. Pochopí základní ekologické principy - vztahy mezi geologickým podložím a vegetací, závislost charakteru lesního porostu na typu lesního hospodaření. Dokážou interpretovat vlivy různých způsobů využití přírodních zdrojů na krajinu a ekosystémy. Procvičí schopnost argumentace a komunikace, rozvíjí kompetence k řešení problémů.

Vzdělávací oblast dle RVP pro ZV:
Člověk a příroda, Člověk a společnost, Člověk a svět práce, Matematika a její aplikace

Klíčové kompetence dle RVP pro ZV:
k učení, komunikativní, osobnostní a sociální, pracovní

Průřezové téma:
Environmentální výchova

Další informace:
Program vznikl v rámci projektu Za Naturou na túru, který realizuje sdružení Apus ve spolupráci se Sdružením středisek ekologické výchovy Pavučina.Fotogalerie: