Úvod   >   Kontakty   >   Kontakty

Informace o zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o vašich právech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů správcem, kterým je Rezekvítek, z. s.

a) za účelem uzavření kupní smlouvy na cokoliv ze sortimentu našeho internetového obchodu provozovaného na webové stránce www.rezekvitek.cz

b) objednávky výukových programů či exkurzí

 1. Kdo zpracovává vaše osobní údaje? 

Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování vašich osobních údajů za výše uvedeným účelem, je: 

Rezekvítek, z. s.

IČO: 09188649

se sídlem Štolcova 465/14, Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, ve veřejném rejstříku, spisová značka: L 915

telefon: +420 547 216 483

email: rezekvitek@rezekvitek.cz

 1. Jak a proč jsou vaše osobní údaje zpracovávány? 

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. 

Veškeré vaše osobní údaje za uvedeným účelem zpracováváme na základě oprávněného zájmu a pro účely uzavření a plnění vzájemné smlouvy, abychom zajistili všechna naše i Vaše práva a povinnosti.  

Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů osobní údaje vymažeme.

Pokud se přihlásíte k odběru newsletteru na našich stránkách, udělujete nám tímto souhlas se zpracováním vaší e-mailové adresy pro účely zasílání našeho elektronického měsíčníku a dalších výjimečných e-mailových zpráv. Odhlášení provedete jednoduše potvrzením odkazu „odhlášení“ v patičce kteréhokoliv newsletteru nebo zasláním žádosti o vynětí z mailing listu na rezekvitek@rezekvitek.cz.

 1. Které vaše osobní údaje zpracováváme? 

Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme získali přímo od vás, a to na základě vašeho zájmu o naše zboží při návštěvě našich webových stránek nebo na základě uděleného souhlasu, a to v rozsahu: 

 • jméno a příjmení;
 • doručovací adresa; 
 • telefonní číslo (pro účely doručování objednávky);
 • e-mail (pro účely komunikace v souvislosti s objednávkou a uzavřením kupní smlouvy a případně pro účely přímého marketingu nebo zasílání newsletteru);
 • IP adresa 

Vaše IP adresa je při návštěvě našich webových stránek zpracovávána pouze za účelem zpracování anonymizovaných statistik návštěvnosti službou Google Analytics, provozovaná společností Google Inc., USA.

 1. Jak chráníme vaše osobní údaje? 

Můžete si být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků. 

 1. Komu dalšímu poskytujeme vaše osobní údaje a proč?  

Vaše osobní údaje mohou být v souvislosti se zajištěním smluvního plnění předány v nezbytné míře ke zpracování třetím stranám (zejména logistickým a přepravním společnostem), a to na základě vzájemně uzavřených zpracovatelských smluv, aby zůstala zachována kompletní ochrana vašich osobních údajů, jak je uvedeno v tomto informačním memorandu.

 1. Jaká máte práva k vašim osobním údajům? 

Ve vztahu k vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte následující práva, která vůči nám jako správci můžete uplatnit:

 • právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání vašich osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se vás týkají a které zpracováváme
 • právo na opravu nebo doplnění vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné
 • právo na výmaz nebo omezení zpracovávání vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy 
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají
 • právo na přenesení vašich osobních údajů k jinému správci

 

Svá práva můžete uplatnit písemným podáním doručeným na kontakty uvedené v tomto memorandu. Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů - www: https://www.uoou.cz.