Úvod   >   Rezekvítek   >   Aktuality

Dobrovolné KONIKLECOVNÉ

Letošní rok byl vyhlášen rokem konikleců s cílem poukázat na jejich výjimečnost a ohrožení. V Brně máme tu čest mít několik území s jejich výskytem a dokonce největší koniklecovou louku na světě. V přírodní rezervaci Kamenný vrch každoročně vykvétá kolem 60 000 konikleců. Udržet takový unikát není jednoduché. Péče vyžaduje velké časové i finanční úsilí! Proto jsme se rozhodli uspořádat pro tyto účely veřejnou sbírku.

 

Zapojte se do ochrany konikleců i vy a podpořte ji finančním příspěvkem!

 

Podobně jako kulturní a historické památky vyžadují údržbu, vyžadují značnou péči i zvláště chráněná území. Možná se vám to při návštěvě území nezdá, ale práce je tu od ledna do prosince opravdu hromada. Mezi činnosti, které na Kamenném vrchu pravidelně a každoročně provádíme, patří:
  • mozaikové sečení všech luk a odklízení sena
  • vyřezávání křovin, aby neubíraly prostor koniklecům a dalším vzácným druhům
  • sbírání a odvoz odpadků, kterými lidé rezervaci zaplavují (ročně s dobrovolníky vysbíráme stovky kilogramů odpadků)
  • usměrňování lidí, aby nešlapali po koniklecích a nerozšiřovali cestičky (budujeme zábranyinstalujeme informační cedule a organizujeme hlídky v době kvetení konikleců)
  • údržba 1,4 km dlouhého plotu (oprava a nátěr proti korozi), který brání louku před nadměrným sešlapem, vjezdem aut a vytvořením skládek
  • řešení následků po vandalech (obnovujeme zničené informační cedule, lavičky a zábrany)
  • informování veřejnosti a budování pozitivního vztahu k přírodě prostřednictvím exkurzí a brigád pro školy i veřejnost

 

Pro vaši představu - z veřejných rozpočtů máme hrazeno pouze sečení a drobné výřezy. Na ostatní práce již příspěvky nemáme. Proto Vás oslovujeme s prosbou o finanční příspěvek na další činnosti, které nejsem schopni finančně pokrýt.

Pokud vám záleží na osudu konikleců i dalších chráněných druhů, podpořte naši práci. I malý příspěvek má smysl! Děkujeme!
 
 
Srdce nám krvácí, když vidíme, co jsou i v dnešní době lidé schopni v rezervaci a jejím bezprostředním okolím napáchat. Lidé využívali rezervaci jako skládku ještě do konce 80. let minulého století. Uběhlo třicet let a lidé se nezměnili. Nebýt masivního plotu a neustálého úklidu odpadků, byla by dnešní situace podobná.

Lokality s výskytem konikleců jsou, dalo by se říct, naší specialitou. Kromě přírodní rezervace Kamenný vrch pečujeme o další zvláště chráněná území, kde se koniklece vyskytují:
PP Medlánecké kopce
PP Medlánecká skalka
PP Stepní stráně u Komořan
NPR Hádecká planinka
NPP Stránská skála
PR Velký Hornek
PP Kamenný vrch u Kurdějova
PR Údolí Říčky
 
 
Pomozte nám se šířením sbírky na sociálních sítích nebo vytištěním letáků např. ve firmě:

Ke stažení:

Fotogalerie: