● TERÉNNÍ PROGRAMY
● 2.-5. třída ZŠ
● 2. stupeň ZŠ a SŠ

cena: 0 Kč / žák
délka programu: 210-240 minut

místo realizace: dle výběru lokality
místo srazu: dle výběru lokality
Úvod   >   pro školy   >   Výukové programy

● TERÉNNÍ PROGRAMY
● 2.-5. třída ZŠ
● 2. stupeň ZŠ a SŠ

cena: 0 Kč / žák
délka programu: 210-240 minut

místo realizace: dle výběru lokality
místo srazu: dle výběru lokality

Děti pečují o přírodu

 

Pedagogické využívání chráněných území 

  • objednávejte prostřednictvím e-mailu programy@rezekvitek.cz
 
Přijďte nám s vaší třídou pomoci  s pracemi na chráněných územích města Brna. Rezekvítek pečuje o tato chráněná území:
PP Medlánecké kopce
PR Kamenný vrch
PP Obřanská stráň 
CHÚ na Hádech
a další území dle domluvy
 
Jedná se zpravidla o hrabání sena a výřez křovin, případně úklid odpadků. Součástí programu je exkurze po lokalitě a tématické hry, přiměřené věku žáků.  
Délka: obvykle 4 hodiny (lze přizpůsobit vašim možnostem a ročnímu období)
Co je potřeba udělat: Alespoň 14 dní předem (lépe s větším předstihem) domluvit konkrétní lokalitu, termín a časový rozsah brigády (je třeba počítat alespoň 2 hodiny na vlastní práci a odborný výklad, plus čas potřebný na dopravu). Týden před akcí nahlásit počet účastníků (dětí a pedagogického dozoru) a upřesnit věk žáků.
Rezekvítek zajistí lektora a ochranné pracovní pomůcky.
 
Díky finanční podpoře iniciatiy JDI DO HOR ve výši 63 000 Kč a finanční podpoře Jihomoravského kraje je program zdarma.Požadavky:
pracovní oblečení a obuv, ochrana před sluncem či deštěm

Cíle:
Žáci vyzkouší praktickou ochranu přírody, trénují manuální dovednost při práci s nástroji. Poznají, proč chráněná území potřebují lidskou péči. Seznámí se s vybraným územím jeho specifiky.

Vzdělávací oblast dle RVP pro ZV:
Člověk a příroda, Člověk a společnost, Člověk a svět práce

Klíčové kompetence dle RVP pro ZV:
k učení, komunikativní, osobnostní a sociální, pracovní

Průřezové téma:
Environmentální výchovaFotogalerie: