● INTERIÉROVÉ PROGRAMY
● 2.-5. třída ZŠ
● 2. stupeň ZŠ a SŠ

cena: 80 Kč / žák
délka programu: 2 vyuč. hodiny

Úvod   >   pro školy   >   Výukové programy

● INTERIÉROVÉ PROGRAMY
● 2.-5. třída ZŠ
● 2. stupeň ZŠ a SŠ

cena: 80 Kč / žák
délka programu: 2 vyuč. hodiny

Cesta vody vodovody

Voda je pro náš život naprosto nepostradatelná. Čím vším si ale musí projít při cestě do kohoutků v naší domácnosti? Kolik jí spotřebujeme? Co se s ní děje dál? Co konkrétně je ještě možné vylepšit? Seznámíme se se zdroji pitné vody a s procesy její úpravy. Na vlastní kůži si vyzkoušíme, jak funguje čistírna odpadních vod. 

 

Doporučujeme rozšířit o terénní program Vasrůvka nad Brnem.

 

Program je realizován přímo ve vaší škole v Brně a blízkém okolí.

Mimobrněnské školy platí i náklady na cestu lektora dle individuální kalkulace. 

Minimální počet žáků je 15. Menší skupina za program zaplatí sumu jako patnáctičlenná skupina.
Cíle:
Žáci si uvědomí, že získat pitnou vodu pro domácnost není snadné, a proto je třeba vodou šetřit. Budou umět vyjmenovat činnosti v domácnosti, při kterých spotřebováváme pitnou vodu a zhruba v jakém objemu. Názorně se seznámí s procesem úpravy pitné vody a následným čištěním odpadní vody. Provedou jednoduchý filtrační pokus.

Vzdělávací oblast dle RVP pro ZV:
Člověk a jeho svět, Člověk a příroda

Klíčové kompetence dle RVP pro ZV:
k učení, komunikativní a řešení problémů

Průřezové téma:
Environmentální výchova

Další informace:
Program vznikl v rámci projektu OPVK "Podpora průřezového tématu environmentální výchova na školách, včetně využívání moderních informačních technologií", č.:CZ.1.07/1.1.00/O8.0030. Fotogalerie: