● INTERIÉROVÉ PROGRAMY
● MŠ a 1. třída ZŠ

cena: 65 Kč / žák
délka programu: 2 vyuč. hodiny

Úvod   >   pro školy   >   Výukové programy

● INTERIÉROVÉ PROGRAMY
● MŠ a 1. třída ZŠ

cena: 65 Kč / žák
délka programu: 2 vyuč. hodiny

Barevné Velikonoce

Co se děje týden před Velikonočním pondělím? Představíme si, jaké zvyky a pověsti se váží k tomuto období, a společně si na ně zahrajeme. Dozvíme se: Kdy je potřeba se pořádně usmívat. Proč přestanou znít zvony a objeví se kluci s řehtačkami. Jaký den v roce je ideální na hledání pokladů. Proč chlapci na velikonoční pondělí chodí vymrskat děvčata pomlázkou, a jak se u toho mají správně chovat.

 

Program je realizován přímo ve vaší škole v Brně a blízkém okolí.

Mimobrněnské školy platí i náklady na cestu lektora dle individuální kalkulace. 

Minimální počet žáků je 15. Menší skupina za program zaplatí sumu jako patnáctičlenná skupina.
Cíle:
Dítě vyjmenuje tradiční názvy dní v předvelikonočním týdnu, popíše tradice s nimi spojené. Vnímá propojení jarní přírody, lidových zvyků a křesťanských tradic. Rozvíjí motorické i jazykové dovednosti.

Vzdělávací oblast dle RVP pro PV:
Dítě a svět, Dítě a společnost. Dítě a jeho tělo

Klíčové kompetence dle RVP pro PV:
k učení, komunikativní, činnostní

Vzdělávací oblast dle RVP pro ZV:
Člověk a jeho svět, Umění a kultura, Člověk a zdraví

Klíčové kompetence dle RVP pro ZV:
k učení, komunikativní, pracovní

Průřezové téma:
Multikulturní výchovaFotogalerie: