Úvod   >   Blog
Úvod   >   Blog

A zase ty semináře!

Ve výjimečném dni 29.2. proběhl úspěšně jarní inspirativní seminář pro 1. stupeň ZŠ. Účastnice z nejrůznějších škol zvládly první úkol z orientace v prostoru a našly budovu fary v Želešicích, kde se seminář konal. Po krátkém teoretickém úvodu a seznámení jsme vyrazily do zahrady hledat písmena, slova a příběhy. Naší pozornosti neunikly ani detaily rostlin, díky kterým jsme jim jako botanikové daly nové názvy. Bylo zajímavé sledovat, kolik různých znaků je pro pozorovatele důležitých natolik, že dají stejné rostlině rozmanité názvy (foto 2). Slovní zásobu jsme potrénovaly při tvorbě šifrovaných zpráv (foto 3 a 4).

V rámci matematických představ jsme si trochu pohrály s dřívky a s 2D i 3D útvary, upekly vlastní pizzy bez kružítek a úhloměrů (stačil provázek a tužka) a rozdělily je na pravidelné dílky. (foto 5) Jak dokázat, že čtvrtina pizzy je menší než třetina? To chce už docela citlivé váhy. Vzniklo několik prototypů, a některé byly dokonce tak citlivé, že tento rozdíl opravdu zaznamenaly (foto 6-8).

Poslední část semináře dala prostor kreativitě účastnic, které tvořily krátké lekce na vylosovaná témata do vylosovaných předmětů. Podmínkou samozřejmě byla jejich realizace venku, v zahradě. A tak jsme se dozvěděli, jak vznikalo Nové město pražské, zahrál nám přírodní orchestr, propojil se jazykový koutek a dramatická výchova, řemesla i statistika. Zkrátka pestrá sbírka témat, stejně jako byla pestrá paleta účastnic semináře.

 

A co nás čeká příště?

Ve čtvrtek 23. května zavoláme „Hurá k vodě!“ a vyrazíme k Brněnské přehradě hrát si a učit se o vodě a s vodou. Kromě bádání zahrajeme i několik tematických her, nasimulujeme různé situace a díky nim třeba odhalíme, jaký vliv má voda na krajinu a člověk na vodu. Více zde.


Fotogalerie: