Plánované akce

Rezekvítek během roku pořádá několik pravidelných akcí:

  • EXKURZE DO KONIKLECOVÉ ZAHRÁDKY se řídí květem konikleců, což bývá nejčastěji ve druhé polovině března 
  • SPOLEČNÁ  VÝSADBA VÁNOČNÍCH JEDLIČEK bývá v druhé polovině dubna vlesních školkách pod Babím lomem
  • DEN ZEMĚ NA KRAVÍ HOŘE - v sobotu kolem 22. dubna se účastníme s aktivitami pro děti i prodejním stánkem Dne Země, který pořádá Lipka
  • DEN KONIKLECOVÉ LOUKY - sobotní dopoledne na konci června pořádáme již třicet let hrabací brigádu na Kamenném vrchu na pomoc koniklecům
  • LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY - o letních prázdninách každoročně pořádáme 2 - 4 turnusy příměstských táborů pro různě staré děti
  • PRODEJ VÁNOČNÍCH JEDLIČEK - od konce listopadu do Vánoc organizujeme s Nadací Veronica a Lesy města Brna prodej živých vánočních stromků v květináči