Terénní praktikum Do lesů a luk

 Seminář je vhodný pro pedagogy MŠ i ZŠ

 

Seminář vás zavede do nejčastěji navštěvovaných prostředí. V lese a na louce si vyzkoušíte, jak lze pomocí jednoduchých her a dalších praktických činností přiblížit zákonitosti života rostlin i živočichů dětem. Seznámíte se s nejběžnějšími skupinami bezobratlých živočichů, které si zkusíte odchytit s využitím vybraných entomologických pomůcek. S využitím jednoduchých určovacích klíčů prozkoumáte druhovou bohatost lesů i luk. Dozvíte se též, kde tyto pomůcky obstarat. Součástí semináře budou ukázky z modelových terénních výukových programů Rezekvítku a ukázka jejich variant s ohledem na věk dětí od MŠ po 2. stupeň ZŠ

Každý účastník si odnese balíček pomůcek podporujících terénní výuku.

 

Cena semináře: 300,- (původní cena 1200 Kč na účastníka je snížena díky dotaci ze Státního fondu Životního prostředí)

Délka semináře: 8 vyučovacích hodin (á 45 minut), obvykle od 9:00 do 16:00

  

Kontaktní osoba: Ing. Zora Rýparová - zora.ryparova@rezekvitek.cz; 775 580 201

 


Fotogalerie: