Hurá do terénu – VODA

Seminář je vhodný pro pedagogy 1. i 2. stupně ZŠ.

 

V čem se liší různá vodní stanoviště? Jaké vlastnosti a obyvatele objevíme v potoce a jaké v rybníce?

 Vyzkoušíte vybrané techniky a metody zkoumání vodního prostředí, naučíte se pracovat s pomůckami na odlovy bezobratlých živočichů, využít chemické a fyzikální testy. Nejběžnější druhy vodních živočichů, především bezobratlých, se naučíte určovat pomocí jednoduchých určovacích klíčů, vhodných také pro děti. Dozvíte se, v jakém období je vhodné tento typ aktivit zahrnout do výuky a jak zařadit i prvky badatelské výuky. Součástí semináře je ukázka terénního výukového programu z naší nabídky.

 

 

Cena semináře: 650 Kč na účastníka

Délka semináře: 5 vyučovacích hodin (á 45 minut)

Kontaktní osoba: Ing. Zora Rýparová - zora.ryparova@rezekvitek.cz; 775 580 201

 

Seminář je akreditovaný MŠMT jako další vzdělávání pedagogických pracovníků. 

 


Fotogalerie: