Hurá do terénu – LOUKA

Seminář je vhodný pro pedagogy MŠ i ZŠ.

 

Na semináři poodhalíte tajemství rozkvetlé louky. Přímo na louce si vyzkoušíte, jak lze pomocí jednoduchých her a dalších praktických činností přiblížit zákonitosti života na louce dětem. Seznámíte se s nejběžnějšími skupinami lučních živočichů, především bezobratlých, které si také zkusíte odchytit s využitím vybraných entomologických pomůcek. Dozvíte se též, kde tyto pomůcky obstarat. Součástí semináře bude ukázka modelového terénního výukového programu pro děti zaměřeného na zkoumání lučního prostředí.

 

Nejbližší termín v Brně -  20. května 2022 od 14 do 18 hodin - zrušeno pro malý počet přihlášených

Místo - nedaleko NPP Červený kopec, Brno

 

Hlaste se do 30. dubna, přihlášku najdete zde.

Cena semináře: 650 Kč na účastníka

Délka semináře: 5 vyučovacích hodin (á 45 minut)

Kontaktní osoba: Ing. Zora Rýparová - zora.ryparova@rezekvitek.cz; 775 580 201

 

Seminář je akreditovaný MŠMT jako další vzdělávání pedagogických pracovníků.


Fotogalerie: