Hurá do zahrady

Seminář je vhodný pro pedagogy MŠ, 1. st. ZŠ a vychovatele. 

 

Zaměříme se na metody rozvíjející smyslové vnímání přírody i badatelsky orientované vyučování. Odhalíme potenciál vaší školní zahrady nebo přírodního prostředí v těsné blízkosti školy. Důrazem je kladen na vlastní prožitek a rozvoj manuálních dovedností. Poradíme, kde a jakým způsobem je možné pomůcky a materiál obstarat a jaká jsou úskalí při jejich používání. Seznámíte se s nejdůležitějšími zástupci půdní fauny, především bezobratlých. Součástí semináře bude také ukázka modelového programu pro děti.

 

Cena semináře: 600 Kč na účastníka

Délka semináře: 4 vyučovací hodiny (á 45 minut)

Kontaktní osoba: Ing. Zora Rýparová - zora.ryparova@rezekvitek.cz; 775 580 201

 

Seminář je akreditovaný MŠMT jako další vzdělávání pedagogických pracovníků. 

 


Fotogalerie: