English Deutsch Facebook

O Rezekvítku

Rezekvítek, z. s. je spolek, jehož posláním a účelem je sdružovat občany, kteří se dobrovolně věnují ekologické (environmentální) výchově dětí, mládeže i dospělých, ekologii a ochraně přírody. Zvyšujeme ekologickou gramotnost a povědomí obyvatel nejen Jihomoravského kraje prostřednictvím péče o přírodně cenná území, publikační činností, ekologickým poradenstvím, pořádáním vzdělávacích a osvětových akcí a servisními službami jiným organizacím. Při své činnosti využíváme odborné znalosti a dlouholeté zkušenosti z realizace projektů.

 

 

Své cíle naplňuje Rezekvítek, z. s. zejména :

  • vzdělávacími a osvětovými akcemi s tématikou ekologické výchovy a ochrany přírody, např. kursy, semináři, prázdninovými školami, terénními exkurzemi a poznávacími zájezdy, tvořivými dílnami, besedami apod.

  • ekopedagogickým využíváním chráněných území a jiných přírodně cenných ploch.

  • ochranou přírody a péčí o environmentálně významná území, včetně provádění biotechnických zásahů, rekultivací podporujících zvyšování biodiverzity, zpracování plánů péče, realizace průzkumů a provádění monitoringu.

  • tvorbou, vydáváním, poskytováním či prodejem metodických a osvětových materiálů pro praktickou ekologickou výchovu, včetně učebních pomůcek, počítačových programů, audiovizuálních programů, publikací aj.

  • provozováním střediska ekologické výchovy zajišťováním výukových programů, včetně poskytování ubytování a stravování.